Blog

İklim değişikliği günümüzün en acil konularından biri. Bunun oldukça geçerli bir nedeni var. İklim krizinin etkileri sadece doğal yaşam alanlarında değil, kentsel ortamlarda da görülüyor. İnşaat sektörünün bu dinamikte oynayacağı önemli bir rol söz konusu. İklim krizine karşı ortaya konulan planların[…]

Yapı ve nüfus yoğunluğunun her geçen gün daha da arttığı büyük şehirlerde yaşayan insanlar; trafik, havalandırma sistemleri ve jeneratör gibi gürültü kaynaklarının yer aldığı ortamlarda yaşıyor, çalışıyor, eğitim ve tedavi görüyor. Kontrolü sağlanmadığı takdirde gürültü, özellikle barınma, eğitim ve sağlık yapılarında gerçek bir sorun hâline geliyor. Bilimsel araştırmalar, gürültü kirliliği ve insan sağlığı arasındaki bağlantıya [...]

İklim değişikliği günümüzün en acil konularından biri. Bunun oldukça geçerli bir nedeni var. İklim krizinin etkileri sadece doğal yaşam alanlarında değil, kentsel ortamlarda da görülüyor. İnşaat sektörünün bu dinamikte oynayacağı önemli bir rol söz konusu. İklim krizine karşı ortaya konulan planların[…]

1966'da Maurice Broady adlı bir İngiliz şehir planlamacısı, mimari sözlüğü için yeni bir terim buldu: Mimari determinizm. Bu terim, tasarım çözümlerinin davranışı öngörülebilir ve olumlu bir şekilde değiştireceğini temelsiz bir şekilde iddia etme teorisini tanımlamak için kullanıldı. İtalyan bir Rönesans dönemi mimarı olan Leon Battista Alberti, 1400'lerde dengeli klasik biçimlerin saldırgan işgalcileri silahlarını bırakıp sivil [...]
Sürdürülebilir bina tasarımı söz konusu olduğunda, genellikle üç ana alandaki hedefleri düşünürüz: Çevre, insanlar ve maliyetler. Çevresel hedef; su, enerji ve hammadde gibi doğal kaynakların tüketimini azaltmak ve inşaat sürecinden kaynaklanan çevresel zararı önlemektir. İnsan odaklı hedef, binada yaşayan ve çalışanlar için konforlu, kolay, güvenli ve verimli bir ortam sağlamaktır. Maliyet faktörleri ise maliyetleri azaltmak [...]
İnşaat endüstrisi üç temel nedenden dolayı kökten değişiyor: Geliştirilmiş teknolojiler, geliştirilmiş ürünler ve geliştirilmiş süreçler. Bu dönüştürücü itici güçler, inşaat endüstrisinin tüm alanlarında devrim yaratıyor. Gelişmiş Teknolojiler Tasarım ve teslimat arasındaki ayrım giderek ortadan kalkıyor. Yükleniciler ve taşeronlar, tasarım aşamasına artık tasarla-yap, tasarım yardımı ve bileşen yardımı dahil olmak üzere çeşitli teslimat yöntemleri ve sözleşme [...]