Çerez Politikası

İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Spoint İnşaat Mimarlık Mühendislik Sıhhi Tesisat Turizm Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “Spoint”) olarak, web sitelerimizi (“Site”), kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) amacı, Site’nin kullanımı esnasında kullanılmakta olan Çerezler ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde Site’de hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Spoint olarak Site’de kullandığımız Çerezler’i kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında elektronik ortamda Çerezler yoluyla Şirketimiz’in meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Spoint olarak, Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimizle veya kanunen yetkili kamu kurumlarıyla paylaşabiliriz.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Spoint olarak Site’de çeşitli amaçlarla Çerezler kullanmakta ve bu Çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

  1. a) Site’yi analiz etmek, Site’nin performansını artırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
  2. b) Site’nin işlevselliğini artırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

 

 

Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler

Site’de sadece zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı Site’nin doğru biçimde çalışması için zorunludur.

Çerezlerin Kullanımı Nasıl Kontrol Edilebilir?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçilerimizin tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Site’nin çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Site’nin birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz. Site’de kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Ziyaretçiler, Site’yi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek Çerezler’e ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezler’e ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin Çerezler’in kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır.

Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte, genel açıklamaya ……………….  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezler’e ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir. Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Kullanılan tarayıcıya göre çerez ayarları ve/veya çerezlere ilişkin bilgilere aşağıdaki adresler üzerinden ulaşılabilecektir.

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Opera
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Safari
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

 

Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirketimiz’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Site’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Şirketimiz’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirketimiz tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder.